Proč homocystein? (2.díl)

Další část článku Prof. RNDr. Anna Strunecké, DrSc.: Proč homocystein?

HOMOCYSTEINOVÝ CYKLUS

Homocystein zaujímá místo na křižovatce vzájemných přeměn aminokyselin metioninu,
cysteinu, taurinu a glutamátu.

Jak jsme již uvedli, vzniká převážně z metioninu, který získáváme z potravy.

Metionin má však důležitou roli jako dárce metylových skupin pro syntézu nejrůznějších důležitých látek v organismu. Metylové skupiny potřebují do svých molekul přenašeče nervových vzruchů, hormony, nukleové kyseliny i fosfolipidy, zejména však nukleové kyseliny DNA a RNA. K tomu, aby mohl metionin tyto skupiny předávat, spojuje se s dárcem energie v buňkách, s molekulou ATP a vytváří tzv. SAM (S-adenosylmetionin).

První část homocysteinového cyklu je tedy spojena s metylací.

Homocysteinový cyklus

 

Na tuto část funkčně navazují metabolické proměny kyseliny listové (vitaminu B9), které souvisejí se syntézou DNA a jsou spřaženy se zpětnou proměnou homocysteinu na metionin. K tomuto spřažení je nezbytně nutný vitamin B12. Poruchy v tomto souboru reakcí se mohou projevovat jako tzv. epigenetické poruchy.

To znamená, že pod vlivem chyb ve výživě může dojít k projevům určitých genetických poruch, které by se za jiných okolností projevit nemusely.

Příkladem takové epigenetické složky je například pozorování, že u jednovaječných dvojčat se autismus neprojevuje u obou, ale jenom u šedesáti až devadesáti procent sourozenců autistů. I z toho je vidět, jak je udržování správné rovnováhy mezi vznikem a rozkladem homocysteinu důležité.

Homocystein a jeho metabolické produkty jsou neurotoxické.

Jestliže je organismus ve stavu oxidačního stresu, což je dnes vyvoláváno nejrůznějšími toxickými faktory z prostředí, jako jsou umělá sladidla, glutamát, hliník, rtuť, fluorid, nadměrná imunologická stimulace, vznikají oxidované formy homocysteinu (například kyselina homocysteiová, HA). Ty fungují jako velmi aktivní aktivátory glutamátových receptorů NMDA, jejichž nadměrná aktivace vede k poškození, degeneraci a smrti buněk v mozku – nervových i gliových.

Homocystein navíc v buňkách stimuluje tvorbu volných kyslíkových radikálů. Jejich odstraňování má v buňkách za úkol tripeptid glutation, který vzniká z produktů metabolismu homocysteinu – cysteinu, glutamátu a glycinu.

Glutation je velmi důležitá látka v lidském těle, protože má funkci zametače kyslíkových radikálů. Při poškození záleží na množství redukovaného glutationu, zda bude organismus schopen odstraňovat následky nadměrné tvorby volných kyslíkových radikálů.

Takže třetí část homocysteinového cyklu zodpovídá za antioxidační a detoxikační ochranu buňky.

V současné době je pod vlivem uvedených toxických faktorů z potravy a prostředí změněný poměr redukované a oxidované formy glutationu, což má za následek snížení schopnosti organismu odolávat oxidačnímu stresu.

Hladina homocysteinu je také ovlivňována aktivitou enzymů, které se podílejí na těchto přeměnách.

Množství enzymů může být ovlivněno na úrovni genů, jako je tomu například u homocystinurie. Může se stát, že někdo má vrozenou poruchu určitého enzymu k přeměně homocysteinu a jeho organismus má potom zvýšené požadavky např. na dodávky vitaminu B6 nebo kyseliny listové. Metabolismus homocysteinu je ovlivňován hormony a mění se v průběhu stárnutí.

Proč homocystein? (1.díl) , Proč homocystein? (3.díl)

 

 

Zdroj: Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc., Sféra 2009

Příspěvek byl publikován v rubrice Homocystein se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář