B-komplex RA-VIT je sada vitaminů B

RA-VIT obsahuje sadu vitamínů skupiny B, tzv. B-komplex. Jedná se o vitamíny B2, B6, B9 a B12. Proč jsou pro nás tak důležité?

 Vitamin B2 – riboflavin

Riboflavin hraje životně důležitou roli při tvorbě hormonu štítné žlázy, který urychluje metabolismus a pomáhá zajišťovat energetickou potřebu pro všechny tělesné orgány.

Riboflavin také podporuje tvorbu imunitních buněk nezbytných v boji s infekcí a ve spojení se železem se účastní tvorby červených krvinek, které přinášejí kyslík z krve ke všem buňkám organismu. Přeměňuje také vitamin B6 a niacin na aktivní formu, aby mohly plnit svou funkci.

Riboflavin vytváří látky podporující antioxidanty (například vitamin E) v ochraně buněk před poškozením volnými radikály – vysoce reaktivními molekulami kyslíku. Je také nezbytný pro zachování a hojení tkání, zvláště po úrazech, chirurgických výkonech a spáleninách.

Riboflavin se rovněž podílí na udržování dobré funkce očí a centrálních i periferních nervů. Tím, že riboflavin zvyšuje antioxidační pochody chrání tělesné tkáně, především oční čočky. Proto je významný pro prevenci katarakty – mléčného zákalu čočky, který působí úbytek až ztrátu u lidí vysokého věku.

Riboflavin je také ceněn pro svou schopnost snižovat frekvenci a závažnost migrény. Riboflavin je cenný při léčení kožních nemocí.

V kombinaci s ostatními vitaminy skupiny B, zvláště s vitaminem B6 a niacinem, může být prospěšný při nervových i jiných onemocněních, například u Alzheimerovy choroby, poruch citlivosti , epilepsie, roztroušené sklerózy, úzkostných stavů, stresu a chronické únavy.

Vitamin B6 – pyridoxin

Tvorba červených krvinek, pomoc při tvorbě bílkovin v buňkách, tvorba chemických látek v mozku – například serotoninu – a uvolňování energie z energetických zásob organismu, to jsou jen některé funkce vitaminu B6. Existují také důkazy, že může hrát roli v prevenci a léčení četných chorob.

Dostatek vitaminu B6 z potravy nebo z potravinových doplňků s jeho obsahem může pomáhat v prevenci srdečních onemocnění.

Některé ženy trpící premenstruálním syndromem (PMS) uvádějí, že jim vitamin B6 přináší úlevu. K tomuto příznivému účinku dochází pravděpodobně proto, že se tento vitamin zúčastní odstraňování nadbytku estrogenu z těla.

Ve své roli účastníka bloku tvořícího neurotrasmitery může být vitamin B6 prospěšný při snižování epileptických záchvatů a při zlepšování nálady u depresivních nemocných. Bylo prokázáno, že 25 procent pacientů s depresemi může trpět nedostatkem vitaminu B6.

Tento vitamin také udržuje v dobrém stavu nervy. Nemocným s cukrovkou, u nichž je riziko nervového poškození, jsou potravinové doplňky s jeho obsahem rovněž velmi prospěšné.

Vitamin B6 také zmírňuje příznaky syndromu karpálního tunelu (ke kterému patří také zánět nervů v zápěstí).

U astmatiků může tento vitamin snižovat intenzitu a frekvenci záchvatů, zvláště důležitý je u těch pacientů, kteří užívají teofylin.

Vitamin B9 – kyselina listová

Kyselina listová neustále využíván k tvorbě krvinek, hojení ran, tvorbě svalů – ve všech procesech, při nichž dochází k buněčnému dělení. Je rovněž nezbytný pro DNA a RNA.

Dostatečné množství kyseliny listové při početí a v prvních třech měsících těhotenství snižuje riziko vážných vrozených poruch včetně rozštěpu patra a páteře. Ženy, které se pokoušejí otěhotnět, by měly tento doplněk užívat stejně jako v těhotenství.

Zdá se, že vitamin B řídí tvorbu a spotřebu homocysteinu, látky podobné aminokyselinám, jehož vysoká hladina může poškozovat výstelku cév, takže se v nich mohou snáze tvořit pláty usazenin. Z tohoto důvodu se stává kyselina listová důležitou zbraní proti srdečním a cévním nemocem.

Může také odvracet nebezpečí rakoviny plic, děložního hrdla, tlustého střeva a konečníku.

Lidé trpící depresemi mají často nedostatek kyseliny listové. Potravinové doplňky s obsahem vitaminů B mohou zlepšovat depresivní stavy snižováním vysoké hladiny homocysteinu, o němž se předpokládá, že k této chorobě přispívá. Podle některých studií kyselina listová zvyšuje účinnost antidepresivních léků u lidí s nízkou hladinou této kyseliny.

Doplňky kyseliny listové jsou prospěšné i při léčení dny a dráždivého tračníku. Vysoká hladina homocysteinu se pokládá za jeden z činitelů při vývoji osteoporózy, takže kyselina listová také pomáhá udržovat normální stav kostí.

Vitamin B12 – kyanokobalamin

Vitamin B12 je nezbytný pro obměnu buněk a zvláště důležitý je pro tvorbu červených krvinek.

Udržuje ochranné obaly nervových vláken (myelin), účastní se přeměny živin v energii a hraje zásadní roli při tvorbě DNA a RNA – genetického materiálu v buňkách. Vitamin B12 působí příznivě na nervy, a proto může pomáhat v prevenci mnoha nervových poruch, např. brnění a pocitu znecitlivění v končetinách, které se často objevují při cukrovce.

Vitamin B12 udržuje v dobrém stavu imunitní systém. Svým blahodárným působením na nervy může vitamin také zmírňovat tinnitus (hučení v uších).

Jako složka myelinu je cenný při léčení roztroušené sklerózy, nemoci, k niž patří destrukce těchto nervových obalů.

Napsat komentář